MONTAŻE

Zajmujemy się montażem oraz szkoleniami z zakresu obsługi urządzeń warsztatowych.

Czytaj więcej...

SERWIS

Serwisujemy urządzenia warsztatowe, m.in. podnośniki, wulkanizacje, klimatyzacje, kompressory i inne...

Czytaj więcej...

UDT

Prowadzimy przeglądy oraz zgłaszamy podnośniki do Urzędu Dozoru Technicznego.

Czytaj więcej...

No Products Found

UPRAWNIENIA UDT

Posiadamy uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego które w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem oraz licznymi szkoleniami zapewniają szybką oraz na najwyższym poziome obsługę.

PRZEGLĄDY KONSERWATORSKIE

Wszystkie zgłoszone podnośniki do UDT podlegają corocznej kontroli przez Urząd. Aby otrzymać pozytywną decyzję należy przeprowadzać systematycznie przeglądy konserwatorskie. Przegądy takie przeprowadza się w odstępach czasu podanych przez producenta urządzeń, zazwyczaj jest to okres 6 miesięcy. Przeglądy które wykonujemy połączone są z konserwacją urządzenia. Przegląd zakończony jest adnotacją w książce serwisowej. Prowadzimy również przeglądy innych urządzeń. Urządzenia do wulkanizacji, obsługi klimatyzacji czy przyżądy do ustawiania geometrii powinno sprawdzać się raz do roku, chyba, że producent zaleca inaczej.

UMOWY SERWISOWE

Proponujemy warsztatom podpisanie umowy serwisowej na przeglądy podnośników czy wszystkich urządzeń warsztatowych. Umowa taka obniża koszty przeglądów oraz to my pamiętamy kiedy należy wykonać kolejny przegląd. Jeżeli zlecenie dotyczy kilku urządzeń w jednym czasie to również koszt usługi będzie niższy.